CLOSING DATE
TIME
LEFT
       
days hrs min sec
 
  REZULTATI    
 


Prva Cirkularna izložba fotografije
"GRAND DPW CIRCUIT 2024"Novi Sad Awards Accepted
Aleksinac Awards Accepted
Kula Awards Accepted
Galleries of all accepted images:

Salon Novi Sad: Theme A) Priroda
Salon Novi Sad: Theme B) Žena Muškarac Dete
Salon Novi Sad: Theme C) Portret
Salon Novi Sad: Theme D) Slobodna Kolor
Salon Novi Sad: Theme E) Slobodna Monohrom
Salon Aleksinac: Theme A) Priroda
Salon Aleksinac: Theme B) Žena Muškarac Dete
Salon Aleksinac: Theme C) Portret
Salon Aleksinac: Theme D) Slobodna Kolor
Salon Aleksinac: Theme E) Slobodna Monohrom
Salon Kula: Theme A) Priroda
Salon Kula: Theme B) Žena Muškarac Dete
Salon Kula: Theme C) Portret
Salon Kula: Theme D) Slobodna Kolor
Salon Kula: Theme E) Slobodna MonohromGalleries of all awarded images:

Salon Novi Sad: Theme A) Priroda
Salon Novi Sad: Theme B) Žena Muškarac Dete
Salon Novi Sad: Theme C) Portret
Salon Novi Sad: Theme D) Slobodna Kolor
Salon Novi Sad: Theme E) Slobodna Monohrom
Salon Aleksinac: Theme A) Priroda
Salon Aleksinac: Theme B) Žena Muškarac Dete
Salon Aleksinac: Theme C) Portret
Salon Aleksinac: Theme D) Slobodna Kolor
Salon Aleksinac: Theme E) Slobodna Monohrom
Salon Kula: Theme A) Priroda
Salon Kula: Theme B) Žena Muškarac Dete
Salon Kula: Theme C) Portret
Salon Kula: Theme D) Slobodna Kolor
Salon Kula: Theme E) Slobodna Monohrom
Četvrta Cirkularna izložba fotografije
"DPW SBM CIRCUIT 2024"Serbia Awards Accepted
Luxembourg Awards Accepted
Belgium Awards Accepted
Galleries of all accepted images:

Salon Serbia: Theme A) Žena Muškarac Dete
Salon Serbia: Theme B) Portret
Salon Serbia: Theme C) Slobodna Kolor
Salon Serbia: Theme D) Slobodna Monohrom
Salon Luxembourg: Theme A) Žena Muškarac Dete
Salon Luxembourg: Theme B) Portret
Salon Luxembourg: Theme C) Slobodna Kolor
Salon Luxembourg: Theme D) Slobodna Monohrom
Salon Belgium: Theme A) Žena Muškarac Dete
Salon Belgium: Theme B) Portret
Salon Belgium: Theme C) Slobodna Kolor
Salon Belgium: Theme D) Slobodna MonohromGalleries of all awarded images:

Salon Serbia: Theme A) Žena Muškarac Dete
Salon Serbia: Theme B) Portret
Salon Serbia: Theme C) Slobodna Kolor
Salon Serbia: Theme D) Slobodna Monohrom
Salon Luxembourg: Theme A) Žena Muškarac Dete
Salon Luxembourg: Theme B) Portret
Salon Luxembourg: Theme C) Slobodna Kolor
Salon Luxembourg: Theme D) Slobodna Monohrom
Salon Belgium: Theme A) Žena Muškarac Dete
Salon Belgium: Theme B) Portret
Salon Belgium: Theme C) Slobodna Kolor
Salon Belgium: Theme D) Slobodna Monohrom
 
 
     
  Privacy Policy